Vi rekommenderar att du har JavaScript aktiverat, för bästa upplevelse.

LEADER- projekt

Under sommaren 2015 sökte Skövde Cityförening stöd till ett projekt och fick anslag på 955 000:- dessa projektmedel kommer användas till våra medlemmar i en kompetenshöjande insats – läs mer nedan!

Projektet kallat ”Kompetenshöjning och arbetsutvecklande i Skövde City” har precis som namnet pekar mot till syfte att höja kompetens hos de som idag är verksamma i Skövdes stadskärna och genom detta också bevara arbetstillfällen såväl som att skapa nya lokalt. Detta genom en process som kommer beröra kundservice, personlig utveckling, utveckling av verksamheter (för de som är egenföretagare) samt också nätverkande mellan aktörer och olika verksamhetsområden. Huvudintressenterna i detta projekt är de som är ansluta till organisationen Skövde Cityförening, som verkar för att skapa en aktivare och mer livfull stadskärna. Investeringen som görs från respektive näringsidkare är den tid som de lägger på att kompetensutveckla sig själv samt också att de bekostar arbetstid för deras anställda personal i företaget och därigenom också satsar på deras kompetensutveckling. Investeringen som görs från Skövde Cityförening är att under projektet sammanhålla samt administrera helheten och uppmuntra att så många aktörer som möjligt av de 128 medlemmarna (vid datum 160701) närvarar samt fullföljer helheten. Vi i Skövde Cityförening verkar på ett antal områden för att verka för Skövdes fortsatta utveckling, detta sker genom oss men med såväl fastighetsägare som Skövde Kommun som utförare. Sett till utmaningen som stadskärnor står för i såväl Sverige som i övriga världen när man talar kring de konkurrens- situationer som uppkommer sett till externhandel som e- handel kan man också se att denna åtgärd går mot att verka för de aktörer som idag finns i Skövdes stadskärna och för deras framtida utveckling. Hittills har vi i Skövde en mycket fin utveckling med ett sällanköpsindex på 57 punkter över snittet i Sverige och i dagligvaror 9 punkter. och om vi där också lyfter in restaurang så har vi en tillväxt på 11% mätt mellan 2013/2014 som är de senaste siffror vi har i dags datum. Dessa fakta är tagna från undersökning beställd av HUI.

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling