Vi rekommenderar att du har JavaScript aktiverat, för bästa upplevelse.

Etablering

Kontakta oss med din idé för att skapa en attraktiv etablering i Skövde City! Skövde 

Vinter i Skövde

För att utveckla Skövdes stadskärna sett till utbud för kunder och besökare samt skapa en samsyn för de fastighetsägare som äger i stadskärnan arbetar vi med en etableringsgrupp.

Genom oss når du samtliga fastighetsägare och vi kan hjälpa dig att hitta rätt lokal för din idé – ingen fråga är för liten och vi arbetar alltid för att utvecklas sett till både bredd och djup i sortiment hos våra verksamheter.

Vi arbetar med detaljhandel, dagligvaruhandel, restaurang/café, besöksnäring, hotell, kontor,  andra serviceinrättningar samt samhällsfunktioner.

Kontakta Centrumledare Gustaf Wikblom på tfn. 0500 – 43 58 00!

 

Hjälpmedel

Digital plankarta över skövde

Planlagt område (ÖP 2025)