Vi rekommenderar att du har JavaScript aktiverat, för bästa upplevelse.

Välkommen till oss Lina!

Vi satsar hårdare på Stadskärnan!

Från idag 1/2 hälsar vi Lina Johnsson välkomna till oss, hon kommer att arbeta med fokus på aktivitet och marknadsföring i en halvtidstjänst. Detta är något som jag tillsammans med styrelsen arbetat fram och välkomnar då vi kan kraftsamla ytterligare för att arbeta med innehållet av platsen och en ökad närvaro.

Mina uppgifter kommer givetvis också att fortsatt vara fokuserade på City och er medlemmar och de frågor ni värnar om i projektet Årets Stadskärna där jag kommer ta en roll som projektledare.

Detta innebär också en större satsning från Skövde Kommun på stadskärnan och att vi får ett tydligare fokus på plastsen. Detta medför inte att de pengar som går till marknadsföring eller aktiviteter minskar – vi får istället ett större ekonomiskt stöd från Skövde Kommun och NEXT Skövde genom detta.

Under frukostmötet idag 1/2 var Lina på plats och preseterade sig för de närvarande.

Jag ser detta som ett bra steg i vår utveckling och ur mitt eget perspektiv blir detta en bra del i att arbeta mer strategiskt samt med processen Årets Stadskärna.

Kontaktuppgifter

Lina Johnsson
Marknadassistent
Telefon: 0500-43 58 05
E-post:

Visa alla nyheter