Bli Medlem

Stadskärnan är hjärtat i vår plats och viktig för hela Skövdes tillväxt. Att vår centrala mötesplats i staden är attraktiv och lever i takt med tiden kräver samverkan med alla de intressenter som verkar där.

Vi är länken mellan näringslivet och Skövde kommun och ser till att du får din röst hörd. Genom vårt nätverkande och samarbetsforum tillgår vi dig ett stort kontaktnät där vi samlar olika branscher för utbyte av erfarenheter, kompetens och samarbeten.

Vi marknadsför platsen CENTRUM och dess utbud och kvalitéer. Ett vardagsrum där evenemang, kultur och näringsliv tar plats. Vårt mål är att få besökare till platsen och ta del dess utbud. Detta gör vi genom olika projektsatsningar och marknadsföringsstrategier.

Vill du vara en del av utvecklingen framåt, kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Vi finns alltid digitalt

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SKOVDECITY​