Styrelsen

Skövde Cityförening bildades 2008 som ett partnerskap mellan affärsidkare, fastighetsägare och Skövde kommun med syfte att driva utvecklingen av stadskärnan.

• Högskolan/Handel - Jan Sedenka Ordförande

• Restaurang - Eddy Lundkvist Vice Ordförande

• Hotell/restaurang - Katarina Blomqvist

• Handel - Ann-Liz Bäckander Almgren

• Handel - Robbin Ohlsson

• Handel/fastigher - Michael Schrempf

• Fastighetsägare - Filip Rapp

• Kommunen - Maria Bolin

• Kommunen - Ramona Nilsson

• Fastighetsägare - Alma Olin